I dine sko

Hvordan ser våre forestillinger om de andre ut? Hvorfor skaper vi de bildene vi gjør? Er det mulig å skrive seg inn i de andres virkeligheter?

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner