Hvordan min mor overlevde holocaust. En jødisk kvinnes liv.

Jeg skriver om familiens liv fra opphavet i Baltikum, via England og Irland før ankomst Norge i 1911. Jeg skriver om antisemittismen gjennom historien i landene de bodde. I tillegg tar jeg opp flyktningers situasjon i Norge og Europa i mellomkrigstiden og under andre verdenskrig og trekker linjene til dagens situasjon.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner