Hvem er samene?

Opplegget baseres på boka Samer, utgitt i Cappelen Damms faktaløveserie i 2012. Samer er ei faktabok for barn. Det legges opp til et tredelt opplegg.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner