Hva skal vi leve av etter oljen?

I dette foredraget forteller Henning Røed om hva havet har betydd for oss mennesker og hva som må til dersom havets ressurser skal kunne bli den nye oljen

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner