Hva er poesi?

Vi ønsker å formidle et inspirerende opplegg for elever i den videregående skolen gjennom å introdusere dem for de mest aktuelle poetene vi har i Skandinavia i dag. Vi ønsker også å trekke linjer mellom poesien og musikken, poesien og kunsten, poesien og internett.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner