Høyspenning livsfare!

Livet bør være spennende. Og da må også kunne forlange av litteraturen at den er like spennende. Hva skal vi med kjedelig litteratur? Men hva er egentlig spenning? Er det bare action og full fart med biljakt og styrtende helikoptre? Eller kan vi tenke oss mer stillferdige, men kanskje like engasjerende former for spenning? Spenning som for eksempel foregår i hodene og hjertene våre? Disse og flere spørsmål vil dette korte og intense skrivekurset forsøke å gi gode svar på.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner