Håp eller katastrofe?

Et møte mellom litteratur og vitenskap om klimaendringer og jordas framtid. Sigbjørn Mostue og Svein Tveitdal turnerer skolenorge.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner