Dingle som en kringle

I forestillingen "Dingle som en kringle" henter jeg fram aktivitetsversene fra boken, og spiller dem ut med tilhørende bevegelser. Jeg trekker også frem andre aktivitetsvers som omhandler kroppen. Hva kan kroppen vår gjøre? Enkelte deler av kroppen er ganske rare. Hvorfor er det sånn? Hva om kroppen hadde vært annerledes? Ja, tenk hvis min nakke kunne snakke og alle fingre hang på skakke. Hvis tåa likte te,
ja, tenk dere det!

Foto: Nina Nordbø

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner