Dette er Cuba - alt annet er løgn!

Politikere, arbeidsfolk og idealister over hele verden snakker engasjert om Cuba. Enten elsker vi, eller så hater vi Fidel. Hvorfor gjør vi det? Hva er historien bak myten? Forestillingen er et litterært løs-snipp foredrag av forfatteren bak Dette er Cuba - alt annet er løgn!

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner