Den norske slavehandelen

Du har kanskje høyrt om slavehandelen og tenkt at det var slikt dei dreiv med i USA i gamle dagar. Men visste du at det var nordmenn som deltok, både på skipa, på slaveforta i Afrika og i koloniane på andre sida av havet? Dei jobba som matrosar og styrmenn, guvernørar og dommarar, medan fleire hundre tusen afrikanarar blei frakta over havet med dansk-norske skip. Det er ei historie om sjukdom og død, opprør og straff. Men òg om ei ny verd med nye sjansar for den som visste å spela korta sine rett. Med utgangspunkt i sakprosaboka Den norske slavehandelen, som kom ut hausten 2018, snakkar Anders Totland om denne mørke og lite kjende sida av norsk historie.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner