Dei verkelege sjørøvarane

Kven var dei, og kva var det som gjorde at enkelte søkte eit liv som lovlaus på havet?

Foto: Marius Knutsen

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner