Dagen som forsvant

Tormod Haugen har sagt: «Jeg skriver om drømmenes nødvendighet, om fantasiens styrke og skaperevne. Drømmen er en sterk drivkraft. All handling starter med en drøm og en visjon.»

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner