Brevet fra Minnesota

Den fattige telemarkingen Eivind Ytterbø reiste til Amerika i 1904, og sende et bilde hjem med ordene "Eg er frame". Så ble det stille. 47 år (1) senere – i 1951 – kom et brev til, og så ble det stille igjen. For alltid.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner