Å skrive enkelt, men annerledes om det vanskelige

Forfatterbesøk med Lina Undrum Mariussen. To søstre vokser opp ei et lite hus ved ei elv. Når den eldste av dem kommer hjem igjen på besøk, er den yngste i ferd med å bli sjuk. Hva er det som skjer? Hvordan går det an å forstå? Når kroppen forandrer seg og livet i familien blir annerledes, blir også språket annerledes.

Søk etter andre foredrag og litterære produksjoner