Festspeldiktar
2007

Tone Hødnebø

Under finner du arbeidsutvalgets begrunnelse for å velge Tone Hødnebø til festspilldikter i 2007.

Programbladet til De Litterære Festspill i 2007 med Tone Hødnebø som festspilldikter.

Ill. Tønnes H. Gundersen

Det er med glede Norsk Forfattersentrum Vestlandet kan presentere poeten Tone Hødnebø (f. 1962) som årets festspilldikter. Allerede med sin debut i 1989 plasserte hun seg i sentrum av den nye, aktuelle poesien, en posisjon som har blitt enda tydeligere med de påfølgende utgivelsene (fire diktsamlinger, en gjendiktning og en poetikk).

Hun har også mottatt en rekke priser, bl.a Sultprisen, Lyrikk klubbens pris og Doblougprisen. For mange er hun den fremste representanten for poesien som er skrevet de siste 20 årene i Norge, en poesi som gjerne omtales som en fornying av modernismen. For når det i ett av diktene heter at ”sjelens ingeniør/ måler universet med teskje”, så befinner vi oss nettopp i de spenningene dette forfatterskapet er så rikt på: i feltet mellom det klare eller klarlagte og det som ikke er fastlagt, dvs. ”alternative” bevissthetsnivå, til de empiriske og vitenskapelig funderte.

Tone Hødnebøs dikt viser hvordan ordene for den personlige biografien er betinget av den kollektive historien, og om vendt. I disse diktene er Norge anno 2007 tett sammenvevd med myter, eventyr og fabler. Hun skildrer våre moderne liv når målestokkene er forskjøvet, når logikken til det som styrer verden og det enkelte mennesket ikke stemmer overens lenger, når språket er for stort eller for lite for samtale både om ensomheten og om samfunnet.

Samtidig er det nettopp samtaler disse diktene bereder grunnen for. De åpner opp billed- og tankerom omkring misforholdene, både på det personlige og det kollektive planet. Det er kanskje også av denne grunn at diktene hennes så ofte griper tilbake til andre og eldre tiders erfaringer og tenkemåter, slik som i sin siste samling Stormstigen (2002), der greske myter står sentralt. For gjennom historien og mytene kan vår egen tilværelse gjenkjennes som urgamle menneskelige erfaringer, og slik få et skjær av noe fornyet over seg. Men midt i mytene, eventyrene, natur bildene eller drømmene i disse diktene – ja, langt utenfor allfarvei, kan vi også brått bli trukket tilbake i hverdagen og ned i det trivielle, med sjokkerende virkninger: ”Sølvblanke gjenstander, en sterk sol/ brenner seg inn i avfallet.” Hva Tone Hødnebøs dikt tilbyr oss, er et språk som lirker i alt det uforsiktige som stadig omgir oss, i alt dette som hver dag forsøker å holde oss fast, ramme oss inn i bilder som i samme stund lover både mulighet og glemsel:

En rulletrapp opp

til varehusets sjuende etasje

der gud finnes sammen med alle de

andre

på en flimrende skjerm

og sannsynligheten for at du er gud

er desto mindre

der du står lent ut av en symmetri

en rulletrapp ned

til varehusets bunn.

Festspeldiktarane

1988

Olav H. Hauge

1989

1990

Kjell Askildsen

1991

Cecilie Løveid

1992

Einar Økland

1993

Agnar Mykles forfattarskap

1994

Eldrid Lunden

1995

Georg Johannesen

1996

Herbjørg Wassmo

1997

Jostein Gaarder

1998

Kolbein Falkeid

1999

Gro Dahle

2000

Kjartan Fløgstad

2001

Lars Amund Vaage

2002

Jan Erik Vold

2003

Dag Solstad

2004

Erna Osland

2005

Jon Fosse

2006

Ingvar Ambjørnsen

2007

Tone Hødnebø

2008

Ragnar Hovland

2009

Per Petterson

2010

Hanne Ørstavik

2011

Tomas Espedal

2012

Lars Saabye Christensen

2013

Inger Elisabeth Hansen

2014

Frode Grytten

2015

Øyvind Rimbereid

2016

Gunnar Staalesen

2017

Vigdis Hjorth

2018

Edvard Hoem

2019

Brit Bildøen

2021

Tormod Haugland

2022

Linn Ullmann

2023

Steffen Kverneland

2024

Trude Marstein

Kontakt

Sissel Kristensen

Har du spørsmål om Dei litterære festspela?

Sissel Kristensen