De Litterære Festspill

De Litterære Festspill blir arrangert i Bergen i mai hvert år med årets festspilldikter som programansvarlig.