Festspeldiktar
2000

Kjartan Fløgstad

Programbladet frå De Litterære Festspill med Kjartan Fløgstad som festspeldiktar.

Ill. Tønnes H. Gundersen

Den første boka til Kjartan Fløgstad (f. 1944) var ei diktsamling og kom ut i 1968. Sidan har han skrive ei rekkje bøker; romanar, noveller, kriminallitteratur, dokumentarbøker og essays. Han har omsett poesi og skjønnlitteratur, spesielt frå Latin-Amerika, m.a. Pablo Neruda og Julio Cortazar. Kjartan Fløgstad vert i dag rekna for å vera ein av dei viktigaste forfattarane i Noreg med stor gjennomslagkraft.

Ein ny Fløgstadroman er ei storhending i skandinavisk åndsliv. For romanen Dalen Portland (1977) fekk han den mest prestisjetunge litterære prisen i Norden, Nordisk Råds Litteraturpris (1978). Romanane hans er sette om til fleire språk, m.a. tysk, engelsk og fransk.

Fløgstad sine romanar ber tydelege spor av globalt samvit og ei sterk solidaritetskjensle med alle som er undertrykte. Eit anna viktig trekk ved Fløgstad som forfattar, er den kompromisslause viljen hans til å forstå og utlevera dei historiske kreftene som skapte det industrielle og postindustrielle samfunnet. Dessutan har han ei sterk tru på at den store kunnskapsrikdomen og den uerstattelege livsvis­domen er å finna i dei ulike formene i populærkulturen, både den tradisjonelle og moderne. Likevel er romanane hans langt frå sosiologisk keisemd – dei er frodige, vittige og stillistisk oppfinnsamme, nokre gangar nesten rabelaiske i utforskinga av situasjonar og handlingsmønstre som ein vanlegvis ville sjå på som groteske eller ekstreme. Andre gangar hyller historiene mennesket si evne til overleving og det å villa skapa seg ei framtid.

Ein roman av Kjartan Fløgstad har ein rik struktur ­plattforma hans er kunnskap og fantasi, og verktøyet han nyttar er mangfaldig: Myter, eksakt teknologisk kunnskap, sosiologiske teoriar, satire, ironi, ordspel, tradisjonane til den pikareske renessanseromanen, moderne kriminallitteratur, modernistisk poesi, slang og ulike former for dialektar, freidige historier frå sjømenn og arbeidarar. Sjølv om romanane hans er vevde intrikat saman av meining og lingvistisk utforsking av røynda, er dei alltid dominerte av gleda ved å fortelja ei god historie.

Kran og mynt. Eit veddemål (1998) er den siste romanen til Fløgstad. I 1999 kom Eld og vatn, som er historiene om norske utvandrarar i Sør-Amerika. Nyleg skreiv han farsen Evig varer lengst som i desse dagar vert spelt på Det Norske Teatret i Oslo. Grenland Friteater har premiere i juni på eit stykke basert på romanane Fyr og flamme og Dalen Portland.

Festspeldiktarane

1988

Olav H. Hauge

1989

1990

Kjell Askildsen

1991

Cecilie Løveid

1992

Einar Økland

1993

Agnar Mykles forfattarskap

1994

Eldrid Lunden

1995

Georg Johannesen

1996

Herbjørg Wassmo

1997

Jostein Gaarder

1998

Kolbein Falkeid

1999

Gro Dahle

2000

Kjartan Fløgstad

2001

Lars Amund Vaage

2002

Jan Erik Vold

2003

Dag Solstad

2004

Erna Osland

2005

Jon Fosse

2006

Ingvar Ambjørnsen

2007

Tone Hødnebø

2008

Ragnar Hovland

2009

Per Petterson

2010

Hanne Ørstavik

2011

Tomas Espedal

2012

Lars Saabye Christensen

2013

Inger Elisabeth Hansen

2014

Frode Grytten

2015

Øyvind Rimbereid

2016

Gunnar Staalesen

2017

Vigdis Hjorth

2018

Edvard Hoem

2019

Brit Bildøen

2021

Tormod Haugland

2022

Linn Ullmann

2023

Steffen Kverneland

2024

Trude Marstein

Kontakt

Sissel Kristensen

Har du spørsmål om Dei litterære festspela?

Sissel Kristensen