Festspeldiktar
2003

Dag Solstad

Under finner du arbeidsutvalgets begrunnelse for å velge Dag Solstad til festspilldikter i 2003.

Programbladet til De Litterære Festspill i 2003 med Dag Solstad som festspilldikter.

Ill. Tønnes H. Gundersen

Mellom Irr! Grønt! (1969) og 16.07.41 (2002) finner vi en rekke romaner, som 25. september­plassen, Romanen 1987, Ellevte roman, bok atten og Genanse og verdighet. Disse kan ved behov illustrere forskjellige faser av forfatterskapet, men det som slår en leser, er vel først og fremst de innbyrdes likhetene.

Tematisk har Solstad med sine romaner fore­tatt en rekke prøver av grunnforholdene i vårt land. Med sterk kunstnerisk vilje har han boret seg igjennom samfunnets overflate og ned til den dypeste grunn. Særlig har han vært opptatt av den sulten vi føler når vi er mette.

Hans opptatthet av norsk historie, de særegne vilkår i Norge og vår mentalitetsutvikling, har likevel ikke ført til heilnorske A4-romaner. Kunstnerisk har han seiret ved å ignorere Norsk Standards normer for romanskriving.

Hos Solstad er det f.eks. ikke den dagligdagse dialogen mellom to likeverdige karakterer vi møter, men monologen. Rettere sagt den indre dialogen. For hans karakterer nages av tvil, martres av ubehag, og fører uopphørlig nærgående samtaler med seg selv.

Og i stedet for å bygge opp en tradisjonell Intrige ved å la hvert kapittel tilsvare scenen i et skuespill, skriver Solstad åpenbart om det som fascinerer ham – og kun det. Han finner noe som dirrer, og følger fascinasjonen til den er uttømt hvor enn det bærer. Først da skriver han om noe annet, som også fascinerer ham.

Som lesere kjenner vi straks igjen den ener­gien, intensiteten og konsekvensen som bøkene er skrevet med – og vi blir selv fascinert. Solstad har skapt et romanspråk som umiskjennelig er hans, et språk som uttrykker noe dypt som umiskjennelig er hans, et språk som uttrykker noe dypt menneskelig. Slik har Dag Solstad sørget for at vi alltid er spente på ham.

Festspeldiktarane

1988

Olav H. Hauge

1989

1990

Kjell Askildsen

1991

Cecilie Løveid

1992

Einar Økland

1993

Agnar Mykles forfattarskap

1994

Eldrid Lunden

1995

Georg Johannesen

1996

Herbjørg Wassmo

1997

Jostein Gaarder

1998

Kolbein Falkeid

1999

Gro Dahle

2000

Kjartan Fløgstad

2001

Lars Amund Vaage

2002

Jan Erik Vold

2003

Dag Solstad

2004

Erna Osland

2005

Jon Fosse

2006

Ingvar Ambjørnsen

2007

Tone Hødnebø

2008

Ragnar Hovland

2009

Per Petterson

2010

Hanne Ørstavik

2011

Tomas Espedal

2012

Lars Saabye Christensen

2013

Inger Elisabeth Hansen

2014

Frode Grytten

2015

Øyvind Rimbereid

2016

Gunnar Staalesen

2017

Vigdis Hjorth

2018

Edvard Hoem

2019

Brit Bildøen

2021

Tormod Haugland

2022

Linn Ullmann

2023

Steffen Kverneland

2024

Trude Marstein

Kontakt

Sissel Kristensen

Har du spørsmål om Dei litterære festspela?

Sissel Kristensen