Festspeldiktar
2004

Erna Osland

Programbladet fra De Litterære Festspill 2004 med Erna Osland som festspilldikter.

Ill. Tønnes H. Gundersen

Erna Osland viser stor variasjon med hensyn til tematikk. Rolleforvirring og identitetskonflikt, jenter som støtter hverandre, jenter som legger bånd på hverandre, mødre og døtre, yrkesvalg, fremmedhat, overgrep – listen kan lett gjøres lenger. Men uansett hva bøkene henne handler om – det vi alltid finner er den søkende holdningen og den sterke varmen. Omsorgen for mennesket.
Variasjonsrikdommen viser seg også i hvordan hun skriver. I Erna Oslands bøker finner vi en utprøving av teksttyper og skrivemåter – fra lettles-bøker via historiske romaner og sjangertro bøker i Frøken Detektiv-tradisjonen til krevende, komplekse ung­domsromaner. I Norsk barnelitteraturhistorie kan vi lese: «Med ungdomsromanane sine har Osland vore med på å gjere ungdomsboka meir samansett og uforutseieleg. »

Erna Osland har vært på utallige skolebesøk, og har også på andre måter nedlagt et omfattende arbeid som formidler av litteratur for de unge. Hun nyter stor respekt blant sine kolleger, og er forøvrig en etterspurt oppleser og foredragsholder. Med bøker som Reisa til Maria, Kryssord, Matti og den store stjernepassaren og Salamanderryttaren er hun blitt hedret med en rekke priser, bl.a. Brage­prisen og Kritikerprisen. Og hun når ut – foreløpig er hun oversatt til fem språk.

Så hvordan får hun det til? «Eg tek meg sjølv på fanget,» skriver hun. «Kvar skriveøkt er ei øving i å sanse: å sjå og høyre det ein vil fortelje om. Helst må det gjerast som om alt er nytt, utan den auto­matiseringa det vaksne livet har gitt ein. »

Erna Osland forsker i barndommens og ung­dommens gåter. Språket sitt har hun utviklet til mesterskap, klart og renskårent. Etter mange års erfaring vet hun hva som skal til, både språklig og tematisk, for å nå fram til den unge leseren.

Barne- og ungdomsbokforfatter? Å ja da. Men først og fremst dikter.

Festspeldiktarane

1988

Olav H. Hauge

1989

1990

Kjell Askildsen

1991

Cecilie Løveid

1992

Einar Økland

1993

Agnar Mykles forfattarskap

1994

Eldrid Lunden

1995

Georg Johannesen

1996

Herbjørg Wassmo

1997

Jostein Gaarder

1998

Kolbein Falkeid

1999

Gro Dahle

2000

Kjartan Fløgstad

2001

Lars Amund Vaage

2002

Jan Erik Vold

2003

Dag Solstad

2004

Erna Osland

2005

Jon Fosse

2006

Ingvar Ambjørnsen

2007

Tone Hødnebø

2008

Ragnar Hovland

2009

Per Petterson

2010

Hanne Ørstavik

2011

Tomas Espedal

2012

Lars Saabye Christensen

2013

Inger Elisabeth Hansen

2014

Frode Grytten

2015

Øyvind Rimbereid

2016

Gunnar Staalesen

2017

Vigdis Hjorth

2018

Edvard Hoem

2019

Brit Bildøen

2021

Tormod Haugland

2022

Linn Ullmann

2023

Steffen Kverneland

2024

Trude Marstein

Kontakt

Sissel Kristensen

Har du spørsmål om Dei litterære festspela?

Sissel Kristensen