Festspeldiktar
2010

Hanne Ørstavik

Under finner du arbeidsutvalgets begrunnelse for å velge Hanne Ørstavik til festspilldikter i 2010.

Programblad fra De Litterære Festspill i 2010 med Hanne Ørstavik som festspilldikter.

ll. Tønnes H. Gundersen

Årets festspeldiktar er født i 1969, debuterte i 1994 og kom i fjor (2009) med 48 rue Defacqz, den niande romanen i rekka av 12 bøker så langt. Romanen opnar slik: ”HVEM ER DET SOM SNAKKER? / Jeg vet ikke. / (stille) / Jeg ser huset, noen av rommene. Fortauet, gaten utenfor. Figurene som kommer til syne. Det er alt.” Romanopninga viser ein veg inn i romanen som ikkje er rett og klår, den peikar heller mot noko ubestemt, ope og diskutabelt, til liks med fleire av Hanne Ørstaviks andre bøker. Ørstavik nærmar seg romanen ved å la eg-karakteren kalle fram scene og figurar, som om romanens innhald må lokkast ut med nyfiken interesse og respekt. Dette seier også noko om ei haldning Ørstavik har vist sidan debutboka Hakk, som handlar om å utforske grenser, både i høve til språk og røynd; det er bøker med eit språk som er stødig og utan store ord, men som gjerne uttrykkjer motsatsen, det ustødige. Hjå Ørstaviks romankarakterar kan ein ofte ane ei underliggande uro, som om dei er i fare, som om liva og handlingane deira alltid står i høve til ein viss risiko, det er noko som står på spel.

Ei slik romanopning kan også peike på lesaren, minne oss om at lesing kan ha sine utfordringar og krevje eit stort frimot av oss. Og her er vi ved ein viktig kvalitet ved Ørstaviks forfattarskap, evna den har til å utfordre lesaren i oss, og eggje til refleksjon og diskusjon. Å lese Hanne Ørstaviks romanar gjev stundom kjensla av å vere med på ein samtale om romanen, om kva romanen kan vere, kva den kan gjere, ein diskusjon som ofte har blitt ført vidare utanfor romanen, og som vi med dette ynskjer å halde fram.

Festspeldiktarane

1988

Olav H. Hauge

1989

1990

Kjell Askildsen

1991

Cecilie Løveid

1992

Einar Økland

1993

Agnar Mykles forfattarskap

1994

Eldrid Lunden

1995

Georg Johannesen

1996

Herbjørg Wassmo

1997

Jostein Gaarder

1998

Kolbein Falkeid

1999

Gro Dahle

2000

Kjartan Fløgstad

2001

Lars Amund Vaage

2002

Jan Erik Vold

2003

Dag Solstad

2004

Erna Osland

2005

Jon Fosse

2006

Ingvar Ambjørnsen

2007

Tone Hødnebø

2008

Ragnar Hovland

2009

Per Petterson

2010

Hanne Ørstavik

2011

Tomas Espedal

2012

Lars Saabye Christensen

2013

Inger Elisabeth Hansen

2014

Frode Grytten

2015

Øyvind Rimbereid

2016

Gunnar Staalesen

2017

Vigdis Hjorth

2018

Edvard Hoem

2019

Brit Bildøen

2021

Tormod Haugland

2022

Linn Ullmann

2023

Steffen Kverneland

2024

Trude Marstein

Kontakt

Sissel Kristensen

Har du spørsmål om Dei litterære festspela?

Sissel Kristensen