Østlandet

Marte+Huke

Hukeforelesinga

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29., 4. mai 2019, 14:00 – 15:00

Jeg fant, jeg fant!

Les mer

Forfattersentrum-ostlandetNorsk Forfattersentrums hovedkontor holder til i Litteraturhuset i Oslo og har 8 fast ansatte. Kontoret har overordnet administrativt ansvar og fører regnskap for hele organisasjonen i tillegg til å drive formidlingsvirksomheten på Østlandet.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding