Festspilldikterstipendet

Festspilldikterstipendet blir delt ut under De Litterære Festspill i Bergen med årets Festspilldikter som den eneste i juryen. Stipendet skal gå til en debutant Festspilldikteren har store forventinger til.