Forfattarforelesinga (arkiv)

Mellom 2008 og 2019 inviterte Norsk Forfattersentrum ei rekke medlemmer til å halde foredrag om kvifor dei skriv, og ikkje minst kvifor dei skriv slik dei skriv. Målet var å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rom, ein ambisjon vi har tatt med oss vidare i arbeidet med Forfattersamtalen.