Forfattersamtalen

Forfattersamtalen er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum og Deichman Majorstuen. Seks ganger i året inviterer vi to og to forfattere til å snakke sammen om forfatterskapene sine uten moderator.