Nå haster det dersom du skal søke støtte fra Medlemsfondet

Skal du arrangere et litteraturarrangement eller gjennomføre et annet prosjekt som kommer medlemmer av Norsk Forfattersentrum til gode? Søk Medlemsfondet før 15. februar!

Sissel Tveit og Frode Hellums "Kulturstunt" i Lørenskog hus fikk i 2023 støtte fra Medlemsfondet til å honorere medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Foto: Arian Gjerde, Lørenskog hus

Norsk Forfattersentrums medlemsfond deler ut støtte til å honorere medlemmer av Norsk Forfattersentrum for ulike oppdrag, først og fremst litteraturarrangementer. Det blir ikke gitt støtte til reise og opphold, og heller ikke til leie av lokaler. Nye initiativtakere oppfordres til å søke. Det siste året har støttebeløpene variert mellom 3 000 og 25 000 kroner avhengig av prosjekttype og hvor mange medlemmer av Norsk Forfattersentrum som er involvert.

Usikker på om ditt prosjekt er kvalifisert til å få støtte?

Medlemsfondet får mange flere søknader enn Medlemsfondets styret har rom for å innvilge. Les derfor retningslinjene nøye før du skriver søknaden! Retningslinjene finner du her.

Ta gjerne også en kikk på disse nettsakene for å danne deg et inntrykk av hvilke arrangementer og prosjekter som har fått støtte tidligere:

Alle tidligere tildelinger finner du her.

Tre søknadsfrister i året

Medlemsfondet har tre søknadsfrister i året: 15. februar, 15. mai og 15. september. Det haster med andre ord dersom du skal søke støtte i årets første søknadsrunde!

Søk her!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene