848 000 kroner til arrangører fra medlemsfondet i 2022

Norsk Forfattersentrums medlemsfond har delt ut nesten 850 000 kroner til totalt 79 søkere i 2022. Blant arrangørene som har fått tildelt støtte, finner vi en nyopprettet Cold Case-festival og poesi- og slamsatsingen «Poesi på Linderud».

Norsk Forfattersentrums medlemsfond deler ut støtte til arrangementer og andre prosjekter som kommer medlemmene av Norsk Forfattersentrum til gode. Søkerne er gjerne bibliotek, litterarturfestivaler og foreninger, men også privatpersoner som ønsker å lage litteraturarrangement. Tildelingene avgjøres av et eksternt styre oppnevnt av medlemmene på årsmøtet.

Styret i medlemsfondet har nå hatt årets siste møte og delt ut penger til alt fra Nordisk Poesifestival på Hamar, til Sámi Girječálliid Searvi sin arrangementsserie som skal inspirere samisktalende barn og elever til å både lese og skrive samisk.

På listen over mottakere finner vi også en nyopprettet Cold Case-festival.

«Fingeravtrykk»

Simen Ingemundsen har tatt initiativet til flere litterarturfestivaler på hjemplassen Randaberg. Foto: Privat.

Simen Ingemundsen er primus motor for krimfestivalen «Blodig alvor» på Randaberg, men setter nå i gang et nytt prosjekt: «Fingeravtrykk», en cold case-festival som utelukkende skal fokusere på uoppklarte kriminalsaker fra virkeligheten. Flere forfattere har spilt viktige roller i arbeidet med å grave frem nye bevis i noen av de største drapssakene de siste tiårene. I januar kommer flere av dem til Randaberg for å fortelle om arbiedet sitt.

Poesi på Linderud

En annen nyvinning som har fått støtte fra medlemsfondet denne gangen, er «Poesi på Linderud». Arrangementsserien har som ambisjon å skape en ny poesiscene i Groruddalen der både tradisjonell lyrikk og slam skal få utfolde seg. Initiativtakerne, forfatterne Sindre Andersen, Erlend Wichne og Tharaniga Rajah, har lagt opp til todelte arrangement, der honorerte, inviterte poeter leser, før det blir åpen mikrofon. Konseptet er allerede testet ut på et pilotarrangement våren 2022. Det ble en suksess:

«Langeland og El Moussaoui leste til sammen rundt 20‒25 minutter, etter en liten pause var det to unge slammere som leste under åpen scene – en av disse fremførte dikt offentlig for første gang», forteller Erlend Wichne. «Opplegget vårt samler en annen gruppe mennesker enn andre litteraturarrangementer, og vi tror at det er grobunn for å gjøre ‘Poesi på Linderud’ til et arrangement som kan finne sted flere ganger gjennom 2023.»

«Poesi på Linderud»: I forgrunnen, Sana El Moussaoui, som selv leste opp på pilotversjonen av det nye slam- og poesikonseptet i Grorudalen. Foto: Giulia Mangione

Skal du lage et litteraturarrangement?

Neste mulighet til å søke støtte fra Norsk Forfattersentrums medlemsfond er 15. februar 2023. Sjansen for å få tildelt penger er stor. I 2022 kom det totalt inn 100 søknader, og av disse fikk altså 79 innvilget hele eller deler av søknadssummen. Nye initiativtakere oppfordres til å søke.

Alle tildelingene for 2022 finner du her!

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene