Søknad til Medlemsfondet

Fyll ut søknadsskjemaet under. Vi ber deg om å lesa retningslinene nøye før du skriv søknaden. Det er lurt å skrive teksten i Word først, og lime han inn i skjemaet etterpå. Søknaden skal innehalde eit budsjett som viser planlagte inntekter og utgifter. Eventuelle spørsmål kan sendast på e-post til: medlemsfondet@forfattersentrum.no