Tildelingar

Her finn du ei oversikt over tidlegare tildelingar frå Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Tidligere fondsbevilgninger finner du i årsmeldingene