Erlend Høyersten: Hvordan får et kunstmuseum gjennomslagskraft?

Middel, mening og mål – hvordan får et kunstmuseum gjennomslagskraft.

Hva er meningen med å bygge et museumsbygg? Hvilken verdi har et bygg i seg selv? I hvilken grad er bygget et middel eller et mål?

Vi har hatt store diskusjoner omkring kunstsiloen i Kristiansand. Diskusjoner om bygg og økonomi.
På den ene siden råder skeptikerne, tallknuserne, som har regnet seg fram til at dette aldri kommer til å gå.
De mener det vil koste alt for mye penger sammenlignet med for eksempel sykehjemsplasser en kunne fått for samme sum.
På den andre siden har vi jubelkoret som ukritisk hyller de store tankene.
De mener at om man bare bygger stort og flott så kommer publikum av seg selv, og at et slikt bygg vil løfte hele regionen.

Men hvorfor snakkes det ikke mer om hva et nytt museum skal inneholde? Og hvordan får et kunstmuseum gjennomslagskraft?
Erlend Høyersten er direktør for ARoS Århus kunstmuseum, et museum som har hatt en voldsom økning i publikumstallene de siste årene.
Han vil dele tanker og erfaringer med oss. Kanskje han til og med har noen råd til oss i Kristiansand?

Billetter koster 50,- og kjøpes i døra.

Velkommen!
Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek.

kart