Rapport til Medlemsfondet

Alle som har fått støtte frå Norsk Forfattersentrum medlemsfondet, må sende inn rapport i etterkant. Alle felta i skjemaet må fyllast ut.