Mulighet for oppdrag i Osloskolen 2024/25

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen neste skoleår? Nå er det igjen mulighet for å søke DKS-turné i regi av Norsk Forfattersentrum. Søknadsfristen er 30. april.

Mulighet for oppdrag i Osloskolen 2024/25

Kjersti Synneva Moen tester ut opplegget sitt på Flåtestad skole før høstens skoleturné. Foto: Norsk Forfattersentrum

MERK! SØKNADSFRIST TIRSDAG 30. APRIL

Vi trenger:

• 5 forfattere til turné i 10-20 dager på 9. trinn i oktober-november 2024

• 5 forfattere til turné 10-20 dager på 9. trinn januar-februar-mars 2025

Format på produksjonene: 45, 60 eller 90 minutter (valgfritt)

Honorar og avtaler

DKS Oslo følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo. Dette innebærer at samlet effektiv formidling ikke overstiger 3 klokketimer per dag (antall daglige økter avhenger av produksjonens lengde).

Det er IKKE midler til overnatting, reise og diett, annet enn betaling for transport til skolene innad i Oslo, fortrinnsvis med kollektivtransport eller egen bil (må avtales særskilt). Det er heller ikke midler til opplegg med flere forfattere sammen, kun enkeltforfattere. Turneene honoreres etter standard dagsats for DKS (kr 5620,- pr dato). Satsene oppjusteres normalt noe hvert skoleår.

Faglig samling i forkant

Alle som får innvilget turné forplikter seg til å delta på en felles, obligatorisk samling på Litteraturhuset torsdag 12. september fra 10-12. Norsk Forfattersentrum og DKS Oslo tilrettelegger da for deling av tips, råd og erfaringer med forfatterbesøk i Osloskolen. Møtedeltakelsen honoreres med gjeldende sats for møter i henhold til rammeavtalen (kr 782,- pr time).

Send inn en god beskrivelse

Hver produksjon er unik, så det er ingen strenge maler for å beskrive den. Men det er likevel noen ting du bør tenke på og svare på, slik at vi kan vurdere produksjonen på en best mulig måte. Her er noen tips:

Vær konkret og gi oss et tydelig bilde av hvordan produksjonen ser ut, høres ut, hva som skjer osv. Bruker du audiovisuelt materiale av noe slag? Har du tenkt på noen form for elevmedvirkning, skriveøvelser eller lignende? Høytlesning? Tar du utgangspunkt i en konkret bok? Jo mer konkret og tydelig du beskriver opplegget ditt, jo lettere er det for oss å vurdere søknaden din!

SØKNAD OM TURNÉ:

Søknaden er sendt
Du vil få en kopi på e-post og svar på søknaden innen 1. juni
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SØKNADSFRIST: TIRSDAG 30. APRIL

Du vil få svar på søknaden innen 1. juni.