Poesibilen

Torsdag kveld ble det klart at Poesibilen er vinner av Wergelands åre 2018. Poesiformidlingsprisen ble delt ut under Norsk Forfattersentrums 50-årsfeiring på Litteraturhuset i Oslo.

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenestefull innsats innen formidling av poesi. Vinneren får fysisk tildelt en av Wergeland sine årer. Blant tidligere vinnere finner vi blant andre Turid Birkeland, Jan Erik Vold og Helge Torvund. Oslo Sporveier har også fått prisen for prosjektet Dikt Underveis.

Poesibilen utenfor Litteraturhuset i Oslo høsten 2016.

Om Poesibilen

Åre-vinner Ted M. Grandlund lettere overveldet over størrelsen på «vandrepokalen». Foto: Espen Gees Bokn Solheim.

Allerede i 2004 svingte Ted Granlund ut på veiene i Elverum med den første poesibilen. Etterhvert kom Granlunds kamerater og poesikollegaer Endre Ruset og Joakim Kjørsvik med på laget. Sammen har de tre poesibetjentene besøkt elever på ungdomsskoler og videregående-trinnet over hele landet med opplesninger og skrivekurs om poesi. De har lest dikt for elevene, men enda viktigere: Elevene har selv fått skrive sin egen poesi som senere har blitt trykket i parkeringsbøker.

Juryens begrunnelse

Det var styreleder i Norsk Forfattersentrum, Mikkel Bugge, som delte ut åra og prissummen på 15 000 kroner. Fra juryen hadde Bugge med seg følgende begrunnelse for valg av vinner:

Med et unikt formidlingskonsept, som behandler poesien på en humoristisk og uhøytidelig måte, har vinneren av Wergelands åre 2018 nådd ut til tusenvis av ungdommer over hele landet. De formidler poesi og kunnskap om poesi, de holder skrivekurs og sørger for at ny poesi produseres, også i konkret forstand: Ved å trykke parkeringsbøker med elevtekster, framhever gjengen bak Poesibilen diktsamlingen som fysisk objekt, og sikrer at møtene med skoleelevene også får ettervirkninger.

Årets jury har bestått av Mads Breckan Claudi, Ingvild Holvik og Cathrine Strøm, alle styremedlemmer i Norsk Forfattersentrum.

Les mer om poesibilen i dette intervjuet: https://forfattersentrum.no/poesibilen-rykker-ut/

Toppfoto: Rørte åre-vinnere. Fotograf: Espen Gees Bokn Solheim.

Vinnere av Wergelands åre

1997

Turid Birkeland, kulturminister

1999

Oslo Sporveier, for prosjektet Dikt Underveis

2001

Dagbladet, spesielt for utvikling av Diktbasen

2003

Volapük, motkulturelt kraftsentrum

2005

Erling Kittelsen, lyriker og formidler

2008

Jan Erik Vold, lyriker og formidler

2012

Hanne Bramness

2014

Annelita Meinich, programleder i Diktafon NRK P2

2018

Poesibilen

2022

Poesidigg ved Henning H. Bergsvåg

2023

Martine Næss Johansen og Guro Sibeko