Volapük, motkulturelt kraftsentrum

Vinnere av Wergelands åre

1997

Turid Birkeland, kulturminister

1999

Oslo Sporveier, for prosjektet Dikt Underveis

2001

Dagbladet, spesielt for utvikling av Diktbasen

2003

Volapük, motkulturelt kraftsentrum

2005

Erling Kittelsen, lyriker og formidler

2008

Jan Erik Vold, lyriker og formidler

2012

Hanne Bramness

2014

Annelita Meinich, programleder i Diktafon NRK P2

2018

Poesibilen

2022

Poesidigg ved Henning H. Bergsvåg

2023

Martine Næss Johansen og Guro Sibeko