Martine Næss Johansen og Guro Sibeko

Martine Næss Johansen og Guro Sibeko tildelt Wergelands åre 2023 for sitt engasjement for SLAM! og poesi i Norge.

Foto: Atle Berge, Norsk Forfattersentrum

Årets vinnere formidler poesi til de som ikke veit at de digger poesi. Det er iallfall slik de sjøl forklarer sjangeren. Slam og spoken word har i seinere åra fått økt oppmerksomhet i Norge, mye takket være disse to. Formen og rammene gjør det mulig å benytte seg av flere virkemidler enn de tekstlige som den skjønnlitterære verktøykassa tilbyr, og åpner opp for en mer umiddelbar overlevering – en direkte og nær kontakt med publikum. Gjennom arrangement, skrivekurs og den første skandinaviske innføringsboka i sjangeren, har årets vinnere ønska velkommen til et utrulig mangfold av stemmer både på scena, i antologier og i kollektivet sitt. Formidlingsvilja og -evnen til årets vinnere har inspirert aspirerende skrivende barn, ungdom og voksne i mange år. Sammen har de utvida tanken om hva norsk poesi er og kan være, og har senka terskelen for å delta i offentligheten for nye stemmer. De er viktige drivkrafter sammen, men også hver for seg. Og det skal nevnes at deres samfunnsengasjement strekker seg langt forbi poesi.

Vinnere av Wergelands åre

1997

Turid Birkeland, kulturminister

1999

Oslo Sporveier, for prosjektet Dikt Underveis

2001

Dagbladet, spesielt for utvikling av Diktbasen

2003

Volapük, motkulturelt kraftsentrum

2005

Erling Kittelsen, lyriker og formidler

2008

Jan Erik Vold, lyriker og formidler

2012

Hanne Bramness

2014

Annelita Meinich, programleder i Diktafon NRK P2

2018

Poesibilen

2022

Poesidigg ved Henning H. Bergsvåg

2023

Martine Næss Johansen og Guro Sibeko