Nattens ryggrad

De syv lange diktene Kristian S. Hæggernes' Nattens ryggrad veksler mellom det narrative og det assosiative, og mellom når og hvis. Flere av diktene er fortalt fra en liggende posisjon, og knytter søvn til død, flukt og frykt, mens andre gjøre større sveip i tid og rom utenfor sengen. Kristian S. Hæggernes skriver åpent og med innlevelse om ensomhet og naturvitenskap.