Kråkesang

Ny intens og vakker diktsamling fra Karin Haugane. Vinneren av Aschehougprisen 2021!

Kråkesang er en diktsyklus om kvinner i tre generasjoner. Vi følger Anna Bergmann  gjennom livet, fra en barndom i ytre sett fine omgivelser med lek og bading i rik natur, men der også vold truer og oppløser. Moren Maria er diktets hovedperson. Samlingen er et rekviem over en mor.

Gjennom myter, fortellinger og grell virkelighet skriver Karin Haugane om en mors lidelse og datterens kamp, for å bryte ut av den brutale tradisjonen hun er født inn i.  Draumkvedet, folkesang og ulike målformer omdanner lyrikerens egne erfaringer til et storslagent dikt.