Helt enestående - veien gjennom samlivsbrudd

Hvert år opplever over 20 000 norske barn at foreldrene går fra hverandre, og mange foreldre blir aleneforsørgere. For mange er økonomien den største utfordringen etter et samlivsbrudd. Kan jeg beholde boligen? Tjener jeg nok til å forsørge meg selv og barna?

Det er hjelp å få, men ikke alltid så lett å vite hvordan. Denne boka tar deg gjennom en omveltende tid og fungerer som en guide før, under og etter samlivsbruddet.

Økonom Jenny Lund, som selv gjennomlevde samlivsbrudd med to små barn, har skrevet boka hun selv ønsket seg - en praktisk, juridisk og økonomisk håndbok for å sikre en trygg økonomi og godt samarbeid.

Boka inneholder råd om:

* Barn

* Samarbeid

* Fordeling

* Økonomi

* Nav-systemet

*Juridiske begreper