Go to gate

Go to gate er et samarbeidsprosjekt mellom fotograf Andreas Helland og forfatter Frode Grytten. Boka viser fotografier av speilinger på flyplasser og bilder fra luftrommene mellom flyplasser. Grytten har skrevet prosatekster om flyplasser og flyreiser. I tillegg har Grytten skrevet et utvalg found poems utifra det karakteristiske språket på flyplasser.

"Flyplassen er som ein ingenstads mellom byar og bygder, mellom urbane og rurale landskap. Dei kan verke stressande med sine sanseinntrykk og blanke overflater. Stader der ein kan kjenne på einsemd, keisemd, glede, lengt, flukt og forventning. Flyplass- arkitekturen er prega av lys og refleksjonar som nærmast gir ei filmatisk kjensle."