Wergelands åre til Johansen og Sibeko

Martine Næss Johansen og Guro Sibeko tildelt Wergelands åre 2023 for sitt engasjement for SLAM! og poesi i Norge.

Foto: Atle Berge, Norsk Forfattersentrum

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenestefull innsats innen formidling av poesi. Vinneren får faktisk med seg en av Wergelands ro-årer som «vandrepokal»! Wergelands åre ble delt ut av styremedlem Tharaniga Rajah på Norsk Forfattersentrums årsmøte på SALT i Oslo fredag 21. april.

– Dette er så gøy! jubler Guri Sibeko. – Det er en anerkjennelse av både SLAM!-poesi som sjanger og av det unikt inkluderende norske SLAM!-miljøet. Det er en ære for oss å motta prisen, og det er en ære vi må dele med alle som sprer kjærlighet på SLAM!-scenene i hele Norge. Tusen takk!

Fra scenen på SALT takket Sibeko Norsk Forfattersentrum for å ha heiet på SLAM!-miljø i Norge, mens Martine Næss Johansen med henvisning til ro-åren lurte på om juryen forstod hva de hadde gjort ved å gi to følsomme og sinte poeter et slagvåpen.

Juryens begrunnelse

Årets vinnere formidler poesi til de som ikke veit at de digger poesi. Det er iallfall slik de sjøl forklarer sjangeren. Slam og spoken word har i seinere åra fått økt oppmerksomhet i Norge, mye takket være disse to. Formen og rammene gjør det mulig å benytte seg av flere virkemidler enn de tekstlige som den skjønnlitterære verktøykassa tilbyr, og åpner opp for en mer umiddelbar overlevering – en direkte og nær kontakt med publikum. Gjennom arrangement, skrivekurs og den første skandinaviske innføringsboka i sjangeren, har årets vinnere ønska velkommen til et utrulig mangfold av stemmer både på scena, i antologier og i kollektivet sitt. Formidlingsvilja og -evnen til årets vinnere har inspirert aspirerende skrivende barn, ungdom og voksne i mange år. Sammen har de utvida tanken om hva norsk poesi er og kan være, og har senka terskelen for å delta i offentligheten for nye stemmer. De er viktige drivkrafter sammen, men også hver for seg. Og det skal nevnes at deres samfunnsengasjement strekker seg langt forbi poesi.

Medlemmer som er nemnde i denne saka