Vil du på turné i Den kulturelle skolesekken?

Kulturtanken har åpnet søknadsportalen: Frem til 1. oktober kan du søke om få dra på turné i Den kulturelle skolesekken skoleåret 2022/2023. Nytt av året, er at du også kan reaktivere tidligere søknader.

Tidligere har forfattere som vil på skoleturné søkt de lokale DKS-administrasjonene i aktuelle fylker eller kommuner, men fra og med høsten 2019 ble søknadsprosessen samlet i én portal. Du kan fortsatt velge hvilke fylker eller kommuner du ønsker å stille deg til disposisjon for.

Ønsker du hjelp til søknaden eller arbeidet med den litterære produksjonen din, kan Forfattersentrum hjelpe deg. Ta kontakt med formidlingskonsulent, Ida Endestad (ida@forfattersentrum.no) eller ditt lokale avdelingskontor. Kontaktinformasjon til avdelingskontorene finner du her!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene