Viktig informasjon om vederlag for bruk av tekst i DKS

Har du vært på turné i Den kulturuelle skolesekken i kalenderåret 2023, skal på turné våren 2024, eller søker om turné for skoleåret 2024/2025? Da har vi viktig informasjon til deg.

Vi har tidligere jublet over at Kopinor, Kulturtanken og forfatterorganisasjonene har funnet frem til en ordning om vederlag for bruk av tekst i Den kulturelle skolesekken med oppstart fra og med 2023. Modellen for utregning av vederlag for bruk av tekst i DKS er enda ikke klar, og ingen vil få penger på konto før i 2024, men det er likevel viktig at alle berørte forfattere registrerer verkslister i DKS-portalen til Kulturtanken.

Dette må du gjøre

DKS-portalen finner du på denkulturelleskolesekken.no. Logg inn i portalen for å sende inn et nytt forslag dersom du ønsker å turnére i Den kulturelle skolesekken i skoleåret 2024/2025. Du kan også reaktivere tidligere innsendte forslag. Skal du rapportere inn en verksliste for 2023, reaktiverer du forslaget som ble til en turné i 2023.

Forslaget du sender inn eller reaktiverer må inneholde en liste over verk som evt. vil bli brukt i den ferdige litterære produksjonen. Du skal også rapportere inn egne verk. Husk også at illustratører skal ha vederlag dersom du bruker illustrasjoner i møte med elevene.

DKS-portalen er delt inn i ulike steg. Verkslisten skal inn i søknaden under punkt fem «Premisser». Her kan dere trykke «Legg til» på opphavsrett og vederlagsplikt, velge litteratur, og så føre opp hvilke verk det gjelder.

Igjen: Husk å få med både andres og ditt eget verk for å utløse vederlag til deg selv og dine kollegaer.

Frist 1. oktober

Søknadsfristen for deg som vil på turné i Den kulturelle skolesekken skoleåret 2024/2025 er 1. oktober.

Les også: Vil du på turné i Den kulturelle skolesekken?

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.