Utlysning av NBI-stipendet 2016

Fra Kari Skjønsbergs minnefond utlyses NBI-stipendet 2016. Kari Skjønsbergs minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. Fondets formål er å rekruttere og stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Stipendet er på kr 50 000.

Alle forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Styret for Kari Skjønsbergs minnefond vil spesielt peke på behovet for økt akademisk og kunstnerisk forskning innenfor områder som formidling, medialisering og litteraturens forhold til samfunnet.

Potensielle søkere oppfordres til å orientere seg i forskningsfeltet før søknaden blir sendt, for eksempel ved å følge med på de digitale tidsskriftene BLFT og Barnboken, og på NBIs nettsider.

Mottaker av NBI-stipendet 2016 forplikter seg til å presentere sitt arbeid i form av en vitenskapelig arbeid, samt gi en forelesning ved et arrangement i NBIs regi, eller foreta en annen form for formidling i løpet av kalenderåret 2016.

Søknaden skal inneholde:
• Søknadsbrev, der det blir gjort rede for søkerens motivasjon og muligheter for å arbeide med prosjektet
• CV
• Prosjektbeskrivelse på 3-5 A4-sider, der det blir gjort rede for prosjektets problemstilling, materiale, teori og metode, tidsplan, publikasjons- og formidlingsplan

Søknad sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no
Søknadsfrist 15. januar 2016

Har du ikke søkt forskningsmidler tidligere?
Bli med på vårt
veiledningsseminar torsdag 29. oktober kl. 16.00-18.00
Fra styret i Kari Skjønsbergs minnefond kommer Nina Goga, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, for å drøfte prosjektideer og gi innspill til utforming av søknader.

Vil du vite mer om forskning på barne- og ungdomslitteratur i Skandinavia? Bli med på vårt åpne seminar, «Forskning pågår», torsdag 29. oktober kl. 14.00-16.00
Redaksjonen i BLFT, og andre, presenterer pågående forskning i de skandinaviske landene. Endelig program for seminaret legges ut om kort tid.

For ytterligere informasjon, kontakt direktør Kristin Ørjasæter på tlf. 23 13 13 71, mobil 416 82 158, eller på e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene