Takk for innsatsen!

Styreleder Mikkel Bugge takker Marte Huke og avtroppende styreleder Per Olav Kaldestad som nå går ut av styret. De har begge vist et stort engasjement for formidling av litteratur.

Per Olav Kaldestad, foto: Nina Ruud. Marte Huke, foto: Lena Knutli

Marte Huke har sittet i Styret i Norsk Forfattersentrum i seks år, to av dem som nestleder. Marte har vært en viktig stemme styret. Hun har hatt et sterkt engasjement for litteraturformidling og særlig for poesi. Hun har pendlet mellom Berlin og Trondheim og således hatt overblikk og perspektiv som har vært nyttige i styret. Marte Huke er ikke her i dag, hun hadde et viktigere oppdrag, med baby i Trondheim.

Takk så mye for Martes innsats!

Per Olav Kaldestad har vært en lydhør og modig styreleder. Han har vært nestleder i to år og styreleder i fire. Som styreleder har Per Olav åpnet opp for andres stemmer og innspill, samtidig som han har vært målbevisst og visjonær. Han har vært opptatt av å bevare Norsk Forfattersentrums egenart, samt å rigge det for en ny tid. Under hans ledelse ansatte vi vår daglige leder i fast stilling og vi laget en visjon som peker veien videre for hele organisasjonen. På dette årsmøtet sitter også alle slags forfattere, altså både skjønnlitterære forfattere og sakprosaister. Det er i stor grad Per Olav Kaldestads fortjeneste.

Per Olav overlater utvilsomt et styrket Norsk Forfattersentrum til det nye styret og til medlemmene.

Jeg vet at jeg snakker på vegne av hele styret og administrasjonen når jeg takker deg for den gode og trygge måten har ledet oss alle på i disse årene. Personlig vil jeg også takke deg for den rausheten og varmen du har vist meg. Det er vemodig å takke deg av. Jeg håper du får mer tid til å formidle litteratur og til å skrive i årene som kommer. Det gleder vi oss alle til!

En stor applaus for Per Olav!

Mikkel Bugge 23. april 2016

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene