Sykepenger?

Påminnelse til medlemmer i Norsk Forfattersentrum og andre forfattere: Blir dere syke, har dere rett på sykepenger.

I alle fall fra 17. fraværsdag. Ut januar vil du også få sykepenger fra dag 6 dersom sykefraværet skyldes korona. Som selvstendig næringsdrivende kan dere få 80 % av deres opptjente sykepengegrunnlag av deres næringsinntekt inntil 6 G. Dere kan søke om sykepenger her!

Husk sykemelding!

Det er kanskje innlysende, men husk å skaff sykemelding fra lege (tannlege, manuellterapeut eller kiropraktor kan også sykmelde inntil 12 uker). De 16 dagene næringsdrivende uten sykeforsikring må finansiere selv, begynner å telle fra første sykmeldte dag. Da er det dumt å ha utsatt legebesøket, om sykdommen skulle trekke i langdrag. Eventuelt kan dere egenmelde sykdom direkte til NAV her.

Sykelønnsgrunnlaget

Sykelønnsgrunnlaget skal i utgangspunktet beregnes som et snitt av næringsinntekten fra de siste tre årene du har fått skatteoppgjøret for. For de av dere som i perioder har mottatt midlertidig støtteordning for selvstendig næringsdrivende bør disse pengene også gjelde som næringsinntekt, da de er erstatning for tapt inntekt.

Les mer her om sykepenger for selvstendignæringsdrivende her!

Om sykelønnsforsikring

Har du sykelønnsforsikring hos NAV er det viktig å huske på at du må ha sykmelding fra første dag. Sykelønnsforsikringen til NAV har tre forskjellige muligheter:

  • dere får dekket 80 % (av sykepengegrunnlaget opp til 6 G) fra dag 1 til dag 17 av sykemeldingen deres (så får dere 80 % fra NAV uansett).
  • dere får dekket 100 % (av sykepengegrunnlaget opp til 6 G) fra dag 17 (altså 20 % mer enn det dere ellers ville ha fått)
  • dere får dekket 100 % (av sykepengegrunnlaget opp til 6 G) hele veien, fra dag 1 av sykemeldingen.

Premiesatsene for 2022 beregnes slik:

80 prosent dekning fra 1. dag2,2 prosent100 prosent dekning fra 17. dag1,3 prosent100 prosent dekning fra 1. dag9,5 prosent

Les mer om forsikringene her!

Midlertidig støtteordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Støtteordningen gjelder fortsatt, og vi anbefaler dere å søke dersom dere kan. Enn så lenge er det for desember dere kan søke, og fristen er 31. januar. Om ordningen blir utvidet til og med januar vites ikke i skrivende stund, men det regner vi med. Les mer om den midlertidige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet på nav.no.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.