SV lover 20 millioner kroner til leselyst

En leselyststrategi står høyt på agendaen til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, men SVs Kathy Lie er bekymret for manglende finansiering, og peker på at satsingen må være langsiktig og involvere forfatterorganisasjonene.

I forslaget til statsbudsjett, har regjeringen foreslått å øke støtten til tre av organisasjonene som arbeider med leselyst: Leser søker bok, Foreningen !les og Norsk barnebokinstitutt (NBI) får alle en økning på 1 million kroner. Det er også foreslått en økning i tildelingen til leselysttiltak og litteraturformidling i bibliotek med 5 millioner kroner. I en pressemelding viste Kulturdepartementet til at «32 prosent av gutar mellom 16 og 19 år ikkje las ei einaste bok i 2021. Eldre barn les mindre enn yngre, og gutar mindre enn jenter. Samtidig les foreldre mindre for barna sine enn før.»

«Å lese gjer oss ikkje berre rikare som menneske, det gir oss også kunnskap og innsikt. Lesing og litteratur er viktig for demokratiet vårt, difor tek vi grep for å styrke feltet», slo kultur- og likestillingsminister Trettebergstuen fast i pressemeldingen.

Bekymret for finansieringen

Kathy Lie (SV) Foto: Amanda Iversen Orl

Likevel er altså SV bekymret:

– Vi vet at regjeringen har en plan for å lansere en strategi, sier Kathy Lie som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for SV. – Det som bekymrer oss er at det ikke ble finansiert i dette budsjettet.

Selv lover partiet hennes 20 millioner kroner til leselyst i sitt alternative budsjett.

Langsiktig satsing som involverer lese- og forfatterorganisasjonene

Norsk Forfattersentrum har forsøkt å få svar på hvordan de 20 millionene er tenkt disponert.

– Det som er viktig for oss er at det er en langsiktig satsing, over flere år, og ikke kortsiktige leseår slik vi har sett tidligere, svarer Lie. – SV er også opptatt av at lese- og forfatterorganisasjonene blir inkludert i arbeidet med utforming av selve strategien, slik at vi får et opplegg som virker over tid.

Dette er musikk i ørene til daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog:

– Vi har lenge stått klare til å bidra, og er veldig skuffet over at vi som formidlingsorganisasjon ikke ser ut til å få økt støtte til å arbeide med leselyst. Med våre fem avdelingskontor er vi tett på forfattere, oppdragsgivere og lesende i hele landet. Det vil uten tvil bli behov for vår kompetanse og innsats i arbeidet med å realisere den kommende leselyststrategien.

Kilder:

Toppfoto: Illustrasjon av leselyst fra av Alexandra FullerUnsplash.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene