Styrk skulebiblioteka!

Saman med ti andre organisasjonar har Norsk Forfattersentrum sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med oppmoding om å styrke skulebiblioteka.

REidar Kjelsen på skulebesøk

Dagens lov og forskrift om skulebibliotek fortel lite om korleis eit skulebibliotek skal sjå ut eller drivast. Norske elevar møter derfor skulebibliotek av svært ulik kvalitet. Forfattersentrum ønsker at tilbodet skal vere likt for alle, og vi vil sette fokus på at bøkene også må formidlast. Saman med ti andre organisasjonar har vi derfor sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen med oppmoding om å styrke skulebiblioteka. Brevet inneheld blant anna ni kjenneteikn på eit velfungerande skulebibliotek:

  1. skolebiblioteket settes i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk
  2. skolebiblioteket har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  3. skolebiblioteket er åpent og bemannet i skolens åpningstid
  4. skolebiblioteket ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  5. skolebiblioteket inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  6. skolebiblioteket formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremmer språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser
  7. det tas større ansvar for utviklingen av skolebibliotekene og at anbefalingene som ble gitt i Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013 følges opp
  8. det føres tilsyn med at skoleeierne gir elevene tilgang til tilrettelagte skolebibliotek
  9. skolebibliotek skal utvikles til å bli en formidlingsarena for blant annet litteraturformidling gjennom den kulturelle skolesekken

Heile brevet, som også er signert Norsk Bibliotekforening, Foreningen !les, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Fagforbundet, Norsk Barnebokinstitutt, Bibliotekarforbundet, Kulturforbundet, Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet, kan du lese på Bibliotekarforbundet sine nettsider: http://bibforb.no/wp-content/uploads/2017/01/Brev-til-kunnskapsminister-R%C3%B8e-Isaksen-OCR.pdf

Les også kommentaren til biblioteksjef ved Sandvika videregående skole, Ingrid Svennevig Hagen, om å drive eit moderne skulebibliotek (bokogbibliotek.no): http://www.bokogbibliotek.no/a-skape-et-aktivt-skolebibliotek

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene