Stillingsutlysning: Prosjektleder Litteraturhuset i Trondheim

Trondheim trenger en arena for litteraturen og den frie meningsutveksling. Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har som mål å etablere et litteraturhus i Trondheim i 2017. Styret i foreningen har medlemmer fra forfatterorganisasjoner, næringsliv og NTNU.

Stillingsutlysning - logo. Prosjektleder Litteraturhuset i Trondheim

Vi søker en prosjektleder som kan ta hovedansvar for å videreutvikle forprosjektet til et ferdig etablert litteraturhus i Trondheim. Prosjektlederen bør ha høyere utdanning fra universitet eller høgskole. Solid erfaring i prosjektledelse og økonomistyring er ønskelig. Du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne og kunne arbeide selvstendig og strukturert. Et godt nettverk innen kultur, næringsliv og utdanning vil bli tillagt vekt.

Som prosjektleder vil du blant annet få ansvar for:
– økonomistyring og framtidig finansiering
- videreutvikling av konseptet
- planlegge og gjennomføre litterære arrangement - markedsføring
- nettverksbygging og relasjonspleie

Du vil jobbe i nær kontakt med styret i Foreningen Litteraturhuset i Trondheim. Litteraturhusprosjektets kontor skal ved årsskiftet samlokaliseres med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Lønn etter avtale. Tiltredelse 1. januar 2015. Stillingen er finansiert med midler fra det offentlige i 2015, og det blir prosjektleders ansvar å arbeide for eventuell videre finansiering.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Søknadsfristen er gått ut

For nærmere informasjon, ta kontakt med styreleder Cathrine Stadsvik, cathrine.stadsvik@choice.no, mobil: 950 87 678
Litteraturhuset i Trondheim på Facebook: https://www.facebook.com/LitteraturhusetiTrondheim

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene