Søk Den kulturelle spaserstokken i Indre Østfold!

Frist for å sende forslag til program er 20. desember 2023.

Stockfoto-bilde av menn med spaserstokk for å illustrere at du – dersom du er forfattar – kan søke om å bidra til Den kulturelle spaserstokken i Indre Østfold. Foto: Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales / Unsplash

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Formålet er å sørge for gode kunst- og kulturopplevelser lokalt innenfor et mangfold av kulturuttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet. Vil du ha oppdrag av Den kulturelle spaserstokken i Indre Østfold, har du muligheten til å søke nå!

Prioriterer lokal forankring

I utgangspunktet søker kommunen etter lokale artister, musikere, kunstnere og andre kulturaktører som ønsker å bidra med innhold i Den kulturelle spaserstokkens program i Indre Østfold kommune, men Norsk Forfattersentrum får bekreftet at også forfattere fra andre deler av landet vil bli vurdert.

Programforslaget bør inneholde en beskrivelse av innhold i arrangementet, hvilken sjanger/uttrykk som presenteres, hvor mange aktører gruppen består av og varighet. Programforslaget gjennomgås deretter av en arbeidsgruppe.

Indre Østfold melder at de forholder seg til Creos satser for oppdrag med profesjonelle utøvere i Den kulturelle spaserstokken.

Vil du bidra med innhold i 2024?

Programforslag sendes på e-post til: sigrid.maria.inderberg@io.kommune.no innen 20. desember 2023.

Du kan også kontakte Sigrid Maria Inderberg på samme e-postadresse dersom du har spørsmål om Den kulturelle spaserstokken i Indre Østfold.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.