Samarbeider med Bokhuset i Stavanger

Norsk Forfattersentrum Vestlandet samarbeider med Bokhuset i Stavanger om to arrangementsserier.

Foto: Bohuset i Stavanger, https://bokhuset.business.site

Bokhuset er en litteraturscene med bokhandel midt i Stavanger sentrum. Forfattersentrums arrangementskonsepter er tidvis på reise både i Vestland og Rogaland fylke, og kan altså oppleves på Bokhuset i løpet av 2023. Samarbeidet er støttet av Stavanger kommune.

Litteratur & generasjoner

Ingrid Nielsen og Torild Wardenær. Foto: Kjersti Dahl og Geir Egil Bergjord

Litteratur & generasjoner er et konsept der forfattere som representerer ulike generasjoner – med litt slingringsmonn – samtaler på bakgrunn av visse fellestrekk. Samtalene kan oppta seg med likheter og ulikheter i innhold, språk, tema og litteratursyn, litterære tradisjoner og strømninger, og slektskap til andre forfattere. Konseptet sikter seg inn på å belyse hvordan tiden vi er født inn i og samtiden vi lever i, påvirker våre blikk og våre preferanser, og kanskje også vår forståelse av kunst og av livet generelt.

Torsdag 11. mai møtes Torild Wardenær og Ingrid Nielsen til samtale, ledet av Bjørn Arild Ersland.

Med kjærleg helsing

Konseptet Med kjærleg helsing ble startet i Bergen i 2019, og går ut på at vi inviterer en forfatter til å snakke om et selvvalgt tema; det kan være en interesse utenfor ens litterære virke eller et tema som går igjen i ens forfatterskap. I Bergen har for eksempel Marta Breen snakket om feminisme, mens Frode Grytten tok for seg bompenger. Tematikken kan være dagsaktuell, historisk, lokal, av filosofisk, kulturell, sosial, religiøs og/eller politisk art, det en måtte ønske. Formen kan være et vanlig foredrag eller løs og dialogisk med spørsmål fra salen.  Det eneste kriteriet er at foredraget ikke blir en direkte promotering av egne utgivelser.

I Stavanger er Pedro Carmona-Alvarez første forfatter ut. Han kommer til Bokhuset 20. april for å snakke om hevn.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene