Referat fra årsmøtet 2017

Norsk Forfattersentrum sitt 2017-årsmøte gjekk av stabelen 22. april. På agendaen stod blant anna namneendringsdebatt og resolusjon om skolebibliotek.

Helga Gunerius Eriksen på talarstolen under årsmøtet.

På initiativ frå Helga Gunerius Eriksen vedtok årsmøtet at styret skal greie ut om namnet Forfattersentrum fortel tydeleg nok kva organisasjonen arbeider med. Forslaget frå Eriksen skapte engasjement, og diskusjonen om ei eventuell namneendring vil truleg bli eit viktig punkt på programmet også under 2018-møtet. Innspela frå salen finn du i sjølve referatet.

Vedtok resolusjon om skolebiblioteklov

Årsmøtet vedtok også ein resolusjon om skolebiblioteklov:

Gode og velfungerende skolebibliotek er viktige i utviklingen av leseferdigheter og leselyst blant elever. Dette gjelder uavhengig av bosted og foreldrenes utdanning og yrke. Gode skolebibliotek bidrar til at elever har tilgjengelig litteratur innen skjønnlitteratur og sakprosa, og til at de møter kompetent personell som kan bidra med formidling, informasjonsinnhenting og kildekritikk. Skolebibliotek er også sentral i arbeidet med å utjevne sosiale og digitale forskjeller blant elever med ulik bakgrunn, og en viktig arena for læring og lesing i alle fag.
Norsk Forfattersentrums årsmøte 2017 oppfordrer alle partiene på Stortinget til å utarbeide og innføre en egen lov om skolebibliotek.

Les referatet frå årsmøtet 2017 her.

Bildet: Styreleiar for Medlemsfondet Simon Stranger viser fram den Forfattersentrum-relevante t-skjorta si: «Artists are like wizards. They don't need money, because they use magic to pay their bills.»

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene